Jak mogę znaleźć konkretne miejsce na mapie?

W panelu funkcyjnym (po lewej stronie mapy) należy otworzyć Nawigacja - domyślnie otworzy się zakładka Podgląd.Należy przejść na zakładkę Idź do.
Umożliwia ona „skoczenie” do wskazanego przez nas miejsca na mapie po wpisaniu współrzędnych:

W tym celu należy podać współrzędne punktu (z kropką), do którego chcemy się udać oraz wskazać układ odniesienia (domyślnie są to dane w układzie 2000):

Po przyciśnięciu Centruj mapę do punktu punkt przez nas wskazany zostanie wyświetlony w centrum okna głównego mapy:

Jeśli współrzędne wpiszemy z przecinkiem po kliknięciu przycisku pojawi się napis błędna wartość: