Mapa podstawowa - WMS

Opis: 

Usługa WMS zawierająca dane referencyjne obszaru miasta Koszalin.

http://sipmk.koszalin.pl/arcgis/services/podst1/MapServer/WMSServer