SIP w Internecie

Wraz z rozwojem internetu coraz bardziej znaczące stały się różne formy udostępniania danych w internecie. Możemy wyróżnić następujące funkcje:
funkcje ogólne
- wykonywanie rysunków na monitorach graficznych, ploterach i drukarkach,
- wykonywanie kopii obrazu wyświetlanego na ekranie,
- określenie znaków umownych, kolorów,
- generowanie zestawień i wyrysów,
- przekazywanie danych w ustalonych formatach zapisu,
- generowanie danych do standardowych serwisów internetowych WMS i WFS,
- inne formy udostępniania danych w internecie,
sporządzanie mapy:
- automatyczny wybór sposobu symbolizacji w zależności od obiektu z możliwością
interaktywnej modyfikacji,
- interaktywne umieszczanie, tytułów, legend, i opisów map,
- automatyczne umieszczanie nazw z możliwością ich interaktywnego przesuwania.

 

 

Źródło:
Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 (http://www.izdebski.edu.pl/WykladySIT/WykladSIT_01.pdf)