SIP

W dzisiejszym świecie wręcz niezbędna wydaje się być możliwość szybkiego pozyskania wiedzy dotyczącej interesującego nas zagadnienia wraz z jego odwzorowaniem w otaczającej nas rzeczywistości.  Z pomocą przychodzą nam systemy SIP.

SIP to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierające informacje przestrzenne i opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni.

Pojęcia: System Informacji Przestrzennej (SIP), Geograficzny System Informacyjny (GIS), czy System Informacji o Terenie (SIT) używane są w większości publikacji zamiennie.

Systemy Informacji Przestrzennej, skrót SIP , GIS lub SIT, łączą w sobie wiedzę z zakresu wielu dziedzin; informatyki, geografii, kartografii, geodezji, administracji, ochrony środowiska, ekonomii, statystyki i wielu innych. Tak ogromna i różnorodna ilość danych przedstawiona w postaci mapy jest doskonałym narzędziem do wspomagania podejmowania decyzji potrzebnych do sprawnego zarządzaniem miastem.