CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Krótka charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

Miasto Koszalin położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Graniczy od północy z gminą: Mielno, od wschodu z gminą Sianów, od południa z gminami Świeszyno i Manowo a od zachodu z gminami Będzino i Biesiekierz. Gminy te wchodzą w skład koszalińskiego powiatu ziemskiego.
 
Urząd Miasta
 
Miasto Koszalin i powiat ziemski są ściśle powiązane i zależne pod względem gospodarczym, kulturalnym oraz infrastruktury społecznej i technicznej
 
Powierzchnia Koszalina wynosi 98,34 km² (z czego użytki rolne: 33,76 km², użytki leśne: 36,51 km², grunty zurbanizowane: 24,95 km², wody: 1,31 km², nieużytki: 1,10 km², pozostałe tereny: użytki ekologiczne - 0,24 km², tereny różne - 0,47 km²). Liczba mieszkańców wynosi ok. 104 tys.
 
Położenie miasta w strefie nadmorskiej (odległość od morza - 11 km w układzie komunikacyjnym) i bezpośrednie sąsiedztwo dużego przymorskiego jeziora Jamno sprzyja rozwojowi różnych form turystyki i rekreacji, przeznaczonych zarówno dla mieszkańców jak i osób przyjezdnych.
 
Przez Koszalin przebiegają trasy tranzytowe łączące Niemcy z Kalingradem, Litwą i Białorusią. Miasto jest dobrze powiązane infrastrukturą komunikacyjną z subregionem i innymi regionami w kraju. Koszalin stanowi zaplecze noclegowo-handlowe i kulturalno-rozrywkowe dla osób przyjeżdżających na wybrzeże lub rejony położone w jego pobliżu.