Ogłoszenia

  • Udostępniono "SIPMK"

    Celem SIPMK (System Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina) jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy w zakresie rozwoju edukacji, gospodarki przestrzennej oraz rozwinięcie e-informacji związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego. Natomiast celem „technicznym” SIPMK będzie gromadzenie, zarządzanie, przetwarzanie i udostępnianie „informacji przestrzennej” dla wszystkich uprawnionych do tego użytkowników SIPMK.
    Cele szczegółowe SIPMK obejmują: