Ogłoszenia

  • Udostępniono "SIPMK"

    Celem SIPMK (System Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina) jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy w zakresie rozwoju edukacji, gospodarki przestrzennej oraz rozwinięcie e-informacji związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego. Natomiast celem „technicznym” SIPMK będzie gromadzenie, zarządzanie, przetwarzanie i udostępnianie „informacji przestrzennej” dla wszystkich uprawnionych do tego użytkowników SIPMK.
    Cele szczegółowe SIPMK obejmują:

SMTP -> ERROR: Failed to connect to server: Prba poczenia nie powioda si, poniewa poczona strona nie odpowiedziaa poprawnie po ustalonym okresie czasu lub utworzone poczenie nie powiodo si, poniewa poczony host nie odpowiedzia. (10060)
SMTP Error: Could not connect to SMTP host.